Sistem për ndjekjen e automjeteve me GPS
  • Ndjekje e automjeve (24/7 Real-Time)
  • Kontrollim në kohë reale nga Telefoni ose Kompjuteri
  • Inçizim 24 orë i lëvizjeve të automjeteve
  • Statistika të detajuara për çdo automjet

Sistemi ju mundëson

Kontrollim në kohë reale i lokacionit të automjeteve tuaja
Monitorim i shpejtësisë së automjeteve
Organizim i flotës
Regjistrim i të dhenave në CLOUD
Aplikacion / Panel administrativ për kontrollim nga telefoni ose kompjuteri
Rishikim i lëvizjeve të automjetit për periudhën e kaluar (replay)
Statistika të detajuara grupore dhe individuale për çdo automjet

Transmetimi i sinjalit

• Pajisja e vendosur në automjet mer sinjalin nga sistemi satelitorë dhe nëpërmjet rrjetit lokal dërgon kordinatat dhe informacionet tjera deri tek Cloud serverat e AR HOLDING.

• Të gjitha Informacionet janë të disponueshme 24/7 nga Telefoni ose kompjuteri juaj• Informacione të detajuara ditore për çdo automjet:
• Kilometrat e kaluara
• Koha e automjetit në lëvizje
• Shpejtësia maksimale dhe mesatare

• Pasqyrim grafik i informacioneve
• Rikrijim i lëvizjeve të autojmetit në hartë në mënyrë vizuele


Harta të ndryshme

8 Lloje hartash me imazhe satelitore ose vektoriale

Butoni i emergjencës

Vendosët brenda automjetit dhe në rast se klikohet nga vozitësi sistemi automatikisht e njofton bazën me SMS porosi

Paneli Administrativ

• Qasje në çdo kohë nga telefoni ose kompjuteri juaj

• Navigim deri tek automjeti nëpërmjet Google Maps.

• Shpërndarje (link publik) i lokacionit live të automjetit për nje kohë të caktuar.

• Printim i të dhënave dhe statistikave individuale ose grupore për periudha të caktuara