Систем за следење на возила сo GPS
  • Следење на возила (24/7 Real-Time)
  • Проверка во реално време преку телефон или компјутер
  • 24-часовно снимање на движењата
  • Детални статистики за секое возило

Системот ви овозможува

Проверка во реално време на локацијиите на вашите возила
Мониторинг на брзината со која се движат возилата
Организација на флота
Складирање на податоци во CLOUD
Административен панел / апликација за контрла преку мобилен телефон или компјутер
Преглед на движењата на возилата за изминатиот период (replay)
Детални групни и индивидуални статистики за секое возило

Пренесување на сигнал

• Уредот кој се сместува во возилata го прима сигналот од сателитскиот систем и преку локалната мрежа ги испраќа координатите и другите информации до CLOUD серверите на AR HOLDING.

• Сите информации се достапни 24/7 од вашиот телефон или компјутер• Детални дневни информации за секое возило:
• Kилометражата
• Време на движење
• Максимална и просечна брзина

• Графичко претставување на информациите
• Визуелен преглед на движењата на возилата


Различни мапи

8 Видови мапи со сателитски или векторски слики

Копче за итни случаи

Се сместува во возилото и во случај да се кликне од возачот, системот автоматски ја известува базата преку СМС-порака

Административниот панел

• Пристап во секое време од вашиот телефон или компјутер

• Навигација до возилото преку Google Maps.

• Дистрибуција (јавен линк) на локацијата на возилото за одредено време.

• Печатење на индивидуални или групни податоци и статистика за одредени периоди