Smart HOME
  • Контролирање на сите електрични уреди од мобилен телефон
  • Контролирање на врати и ролетни
  • Алармен систем
  • Контрола на возила преку GPS
  • Автоматски сцени

Апликацијата ви овозможува

Контрола во реално време на сите електрични уреди преку вашиот мобилен телефон
Автоматско активирање на сцени во одредено време
Мерење на потрошувачката на електричната енергија
Алармен систем со детектори за: Движења, отворање на врати, протекување на вода и детектори за пожар
SMS известување за секој аларм
Специјални сметки со различни привилегии за секој корисник
Контрола на возила со GPS во реално време и снимање на движења за 365 дена
Опција за отворање и затворање на ролетни и врати од мобилен телефон

Како функционира?

-Нашите WIFI уреди можат да се стават во приклучници, прекинувачи и постојни кабли, ова значи дека сите ваши електрични уреди може да се претвораат во паметни уреди(smart) кои ќе може да ги контролирате од вашиот телефон во секое време.

Електричните уреди, приклучниците и светлата ќе продолжат да работат манулано, но ќе имате детална статистика во апликацијата за секаков вид на манулано или употреба преку мобилен телефон.

Алармен систем

Системот работи со поставување на нашиот модем во вашиот објект на кој може да поврзете неограничен број сензори:

• Сензор за детекција на движење (infrared)
• Сензор за детекција на отвори на врати или прозори
• Сензор за детекција на протекување на вода
• Сензор за детекција на чад и пожар

Сензорите се поврзаат безжично со модемот и можат да бидат поставени на оддалеченост од модемот до 150 метри.

Сензорските батерии имаат животен век од 1-2 години

Produktet:

S1
S2
S3
S4
Alarmet

Специјални сметки

Креирање на посебни сметки во апликацијата за секој корисник и опција за доделување и промена на привилегии.

SMS известување

Опција за примање на СМС известувања за секое активирање на аларм

Автоматизација на сцени

Автоматизација на сцени ви овозможува да програмирате збир на уреди да се вклучаат или исклучаат во одредено време во одредени денови.

Следење на возила со GPS

Контрола и следење на возила во реално време(24/7 Real-Time)

24-часовно снимање на движењата

Мониторинг на брзина

Детални статистики за секое возило