Систем за контрола на влезни врати и лифтови
  • Биометриска идентификација
  • Онлине систем за администрација
  • Опција за блокирање на корисниците - ONLINE
  • Детални статистики за секој корисник

Системот ви овозможува

Отворање на влезните врати и употреба на лифтовите само од овластените лица во системот
Детална статистика за влез-излез и користење на лифтовите
Апликација / Панел за блокирање на корисниците во кое било време од вашиот телефон или компјутер
Месечна графичка визуелизација за употребата на уредите
Специјални профили со ограничени привилегии

Контрола на влезните врати

Вратите се отвораат само доколку лицето е успешно идентификувано и нема блокиран пристап во системот.

Контрола на лифтови

Лифтот работи само ако лицето е успешно идентификувано и нема блокиран пристап во системот.

Начини за идентификации

Отпечатоци од прсти
Електронски картички
Лозинка (PIN)

Мрежна конекција

Биометриските уреди се поврзуваат на Интернет со жични или безжични конекции(wireless / WIFI )

Статистики

Секое идентификација, отворање на главната врата или употреба на лифтовите се евидентира во системот

Складирање на податоци во CLOUD

• Сите корисници и нивните статистики се складираат на локалниот уред и во реално време се складираат и во CLOUD серверите на AR HOLDING. Ова ви овозможува директен пристап до сите податоци од далечина.

• Автоматското снимање на податоците во CLOUD ви овозможува информаците да бидат заштитени дури и ако уредот е уништен.

• Сите податоци се заштитени со употреба на различни техники и шифрирани со алгоритмот AES 256 bit.

• Во случај уредот да нема пристап до Интернет, податоците се собираат и се испраќаат вo CLOUD во првиот момент кога уредот ќе се поврзи со мрежата.

Административниот панел

ONLINE Платформата за управување ви нуди пристап до сите информации преку вашиот телефон или компјутер

• Можност за блокирање на употреба на влезните врати или лифтовите за одредени лица или групи.

• Детални статистики за секој корисник за начинот на идентификација, времето на влез во зграда или користењето на лифтовите

• Печатење на индивидуални или групни податоци и статистики за одредени периоди