Sistem për kontrollimin e dyerve hyrëse dhe ashensorëve
  • Identifikim biometrik
  • Sistem online për administrim
  • Opsion për bllokimin e përdoruesve nga sistemi
  • Statistika të detajuara për çdo shfrytëzues

Sistemi ju mundëson

Hapjen e dyerve hyrëse dhe shfrytëzimin e ashensorëve vetëm nga personat e autorizuar në sistem
Statistika të detajuara për hyrje-daljet dhe shfrytëzimin e ashensorëve
Aplikacion / Panel për bllokimin e shfrytëzuesve në çdo kohë nga telefoni ose kompjuteri
Vizualizim grafik mujor për shfrytëzimin e pajisjeve
Llogari të veçanta me privilegje të limituara

Kontrollimi i dyerve hyrëse

Dyert hapen vetëm nëse personi identifikohet me sukses dhe nuk ka qasje të bllokuar në sistem.

Kontrollimi i ashensorëve

Ashensori punon vetëm nëse personi identifikohet me sukses dhe nuk ka qasje të bllokuar në sistem.

Identifikimi i personave mund të behët me këto mënyra

Shenjat e gishtave
Kartela Elektronike
Fjalëkalim (PIN)

Konektimi ne rrjet

Pajisjet biometrike lidhen në internet me lidhje kabllore ose pa tel (wireless / WIFI )

Statistikat

Çdo identifikim, hapje e derës kryesore apo shfrytëzim i ashensorëve regjistrohet në sistem

Ruajtja e të dhënave në CLOUD

• Të gjithë përdoruesit dhe statistikat e tyre regjistrohen në pajisjen lokale dhe në kohë reale regjistrohen edhe në cloud serverat e AR HOLDING. Kjo ju mundëson qasje direkte nga distanca tek të gjitha të dhënat.

• Regjistrimet automatike në bazën e të dhënave CLOUD mundësojnë që informatat të jenë të ruajtura edhe në qoftë se shkatërohet pajisja.

• Të gjitha të dhënat në databazë janë të siguruara duke përdorur teknika të ndryshme dhe enkriptohen me algoritmin AES 256 bit.

• Në rast kur pajisja nuk ka qasje në internet, të dhenat grumbullohen dhe dërgohen në rrjet në momentin e parë qe pajisja konektohet me rrjetin.

Paneli Administrativ

Platforma ONLINE për menaxhim ju ofron qasje deri tek të gjitha informatat nga telefoni ose kompjuteri juaj

• Mundësi për bllokoimin e përdorimit të dyerve hyrëser ose ashensorëve për persona ose grupe të caktuara.

• Statistika të detajuara për çdo shfrytëzues për mënyren e identifikimit dhe kohën e hyrjes në ndërtesë apo shfrytëzimin e ashensorëve

• Printim i të dhënave dhe statistikave për periudha të caktuara