Систем за управување со вработените и работното време
  • Контрола во реално време преку вашиот телефон или компјутер
  • Биометриска идентификација
  • Регистрација или блокирање на вработените од далечина
  • Детални статистики за секој вработен

Системот ви овозможува

Проверење на вработените дали се појавиле на работа
Информации за време на престој на вработените во работните простории
Известување за вработените кои доцнат или заминуваат порано
Детален преглед на информации за секој вработен
Административен панел / апликација за контрла преку мобилен телефон или компјутер
Специјални сметки за сите корисници во Административниот панел
Информации за начинот, времето и локацијата каде е направена идентификацијата

Пресметување

• Различни начини за пресметување на распоредот, според потребите на вашата компанија.

• Специјални пресметки за вработените со Part Time или со полно работно време.

• Опции за планирање на смени, планирање на паузи и годишен одмор.
Поврзување на повеќе уреди

Можност да поставите повеќе уреди кои се поврзуваат еден со друг преку мрежата за да му се овозможи на вработените да се идентификуваат на кој бил уред што им е поблизу.

Начини за идентификации

Отпечатоци од прсти
Електронски картички
Лозинка (PIN)

Мрежна конекција

Биометриските уреди се поврзуваат на Интернет со жични или безжични конекции(wireless / WIFI ) за да ви овозможуваат 24-часовен пристап до сите податоци од далечина

Статистики

Детални индивидуални или групни статистики за сите вработени за различни периоди

Складирање на податоци во CLOUD

• Сите корисници и нивните статистики се складираат на локалниот уред и во реално време се складираат и во CLOUD серверите на AR HOLDING. Ова ви овозможува директен пристап до сите податоци од далечина.

• Автоматското снимање на податоците во CLOUD ви овозможува информаците да бидат заштитени дури и ако уредот е уништен.

• Сите податоци се заштитени со употреба на различни техники и шифрирани со алгоритмот AES 256 bit.

• Во случај уредот да нема пристап до Интернет, податоците се собираат и се испраќаат вo CLOUD во првиот момент кога уредот ќе се поврзи со мрежата.

Административниот панел

ONLINE Платформата за управување ви нуди пристап до сите информации преку вашиот телефон или компјутер

• Специјален ограничен пристап во платформата за менаџери или раководители на оддели.

• Печатење на индивидуални или групни податоци и статистики за одредени периоди