Развој на Мобилни апликации
  • Андроид апликации
  • IOS апликации (iPhone)
  • Оптимизација за таблет и iPad
  • Интеграција со постојните системи

AR HOLDING ви овозможува

Дизајн и развој на Android и iOS апликации
Персонализирани апликации за вашата компанија
Објавување на апликациите во Google Play Store и Apple App Store
Управување на апликациите 24/7 преку административниот панел
Online Payments - Интеграција на Интернет плаќања (visa, mastercard, paypal, идр...)
Можност за автоматска синхронизација на податоците од веб-страницата

Дизајн и Развој

Креирање на персонализирани апликации за вашата компанија, автоматска синхронизација на податоците од веб-страницата или други софтвери.

Контрола и управување на апликациите во административниот панел (Real-time).

Можност за испраќање индивидуални или групни известувања до корисниците, дури и ако во моментот не ја користат апликацијата.

Максимална безбедност

Одржување 24/7