AR HOLDING

Software Engineering Company
Zhvillim i Web Faqeve & Sistemeve Softuerike Zhvillim i Aplikacioneve mobile për Android & iOS Smart HOME Sistem për kontrollimin e dyerve hyrëse dhe ashensorëve Sistem për matjen e orarit të punës Sistem për Ndjekjen e automjeteve me GPS Finance ERP system