Shërbimet tona

Webfaqe & Sisteme për menaxhim
Website Development and Design, Management panel and CMS, Mobile app connections, Responsive design, Management systems, CRM, Task automatization, Custom systems
Aplikacione mobile për Android & iOS
Developement of applications for Android phones (Samsung, HTC, LG, etc). and Developement of iOS applications for apple Iphones and Ipads
Inxhinieri harduerike & Sisteme të sigurisë
Modification and development of microcontroller chips, low-power devices, single-board devices
CCTV IP and AHD cameras, DVR, NVR, alarms, 24h monitoring from mobile phone or PC, smart home solutions,.
Sistem për kontrollimin e dyerve hyrëse dhe ashensorëve
. Sistemi ju munëson:
• Hapjen e dyerve hyrëse dhe shfrytëzimin e ashensorëve vetëm nga personat që autorizohen në sistem
• Aplikacion / web Panel për bllokimin e shfrytëzuesve në çdo kohë nga telefoni ose kompjuteri
• Statistika të detajuara për hyrje-daljet dhe shfrytëzimin e ashensorëve
• Vizualizim grafik mujor për shfrytëzimin e pajisjeve
• Llogari të veçanta në panelin e administrimit për të gjithë shfrytëzuesit
Sistemi për matjen e orarit të punës
Sistemi inovativ për evidentimin e orarit të punës i mundëson punëdhënësit(stafit/menaxhmentit):
• Të kontrolloj të punësuarit në kohë reale nga kompjuteri ose telefoni nëse janë paraqitur në punë
• Të informohet për kohën e qëndrimit të të punësuarve në ambientet e punës
• Pasqyrim i detajuar i informacioneve gjatë periudhave te caktuara
• Kalkulim i pagesës në bazë të parametrave që caktohen nga menaxhmenti
• Informacione për të punësuarit që vonohen ose largohen më heret nga puna
• Statistika të ndryshme
Ndjekje e automjeteve me GPS
Sistem satelitor për monitorim të automjeteve tuaja, e përshtatshme për vetura private, Kompani, Rent-a-Car, Taxi, Kompani transporti, Auto Shkolla, etj.
• Kontrollim në kohë reale i lokacionit të automjeteve tuaja
• Monitorim i shpejtësisë lëvizëse të automjeteve
• Regjistrim i të gjitha lëvizjeve në database dhe mundësi për kontrollim të mëvonshëm
• Pasqyrim vizuel dhe rishfaqje e lëvizjeve të automjetit për periudhën e kaluar
Transmetime Televizive & Streaming
Live streaming from Camcorders to Television Studios, Camera to Facebook live, Streaming, Restreaming, Encoders, Decoders,