Për kontakt përdorni njërën nga opsionet e meposhtme:

-SMS në numrin +389 76 588 588
-E-mail: info@arholding.mk
-Përdorni fromularin e mëposhtme: